PROBLEMER MED MUS I HJEMMET?

 

Med enkle tiltag kan du minimere risikoen for at få besøg af mus samt begrænse de økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med besøg af mus.

Mus er kendt for at sprede sygdomme, når de søger efter mad og husly, hvilket giver sundhedsskadelige udfordringer bl.a. i køkkener og hvor børn leger. Desuden kan mus, gennem deres evne til at gnave i alt, gøre stor skade på din ejendom, inventar og udstyr.

De mus der typisk kommer på uventet besøg i dit hjem er husmusen og halsbåndmusen. Andre arter for mus kan også forvilde sig ind vores huse, men de trives sjældent ret længe af gangen.

Husmus og halsbåndmus er forholdsvis forskellige, så de burde ganske let kunne adskilles fra hinanden.

mus | Randers volieren
Husmusen

Husmusen er almindelig i hele Danmark og findes i to varianter: Den ene er ensfarvet mørkegrå, og er udbredt i Sydjylland op til en linje fra Fredericia til Ringkøbing. I resten af landet er husmusen grå på hoved og ryg med en noget lysere underside. Hovedet og kroppen måler tilsammen 8-9 cm, mens halen er lidt kortere.

I sommerhalvåret holder mange husmus til i haver, parker og på markerne, dog uden at fjerne sig for meget fra bebyggede områder. Fra midten af august begynder husmusene at søge ind i husene, og den største invasion sker gerne i midten af september; kun ganske enkelte husmus forsøger at overvintre udendørs. Husmus inde i bygninger kan formere sig hele året rundt med 4-8 unger i hvert af op til 5-6 kuld i løbet af et år.

husmus | Randers volieren
Halsbåndmus | Randers volieren
Halsbåndmusen

 

Halsbåndmusen er mørkebrun på oversiden, mens undersiden er kridhvid, bortset fra et brunt bånd (halsbånd) lige foran forbenene. Den er noget større end husmusen. Hoved og krop måler tilsammen 10-12 cm, og halen er noget længere end resten af dyret. Halsbåndmusen er forholdsvis sjælden i Vestjylland og på en række større og mindre øer. Den holder først og fremmest til i skoven, men er også almindelig i parker og haver med spredte træer og buske.

Bor man i nærheden af skov, er der altså større sandsynlighed for, at man får besøg af halsbåndmus, end hvis huset ligger nær åben mark. De fleste halsbåndmus bliver hele året ude i det fri, men de, der invaderer husene, gør det normalt først hen imod slutningen af november. De kan til gengæld blive ved at vise sig vinteren igennem, og det sker åbenbart i takt med, at de opbruger deres fødeforråd på deres naturlige opholdssted.

Inden døre kan halsbåndmusen godt lave en rede til at hvile sig i, men den yngler først, når den igen søger ud i det fri.

Halsbåndsmusen bliver tit forvekslet med en rotteunge af det utrænede øje.

 

 

Skader pga. mus?

Både halsbåndmusen og husmus er meget bevægelige. Begge mus er således glimrende klatrer, og en ung husmus kan nemt presse sig igennem en lille revne – også selvom den er væsentlig mindre end musen selv.

Husmusen behov for væske er meget lille. Den kan klare sig fint i kornopbevaring, møllerier samt pakhuse eller lignende lokationer. Begge typer af mus spiser ALT – altædende. I typiske parcelhuse og lignende beboelse har musene huler og reder i isoleringen, på lufter samt under gulvbrædder mm. De placer typisk deres reder nær køkkenet. Husmus og halsbåndmus spiser hhv. ca. 3 gram og 6 gram føde i løbet af dagen. Det virker umiddelbart ikke af meget, men man bør være opmærksom på, at den gør stor skade i dens forsøg på at finde føde. Blandt andet ved at gnave i sengetøj, gardiner, møbler, træværk mm.

Desuden kan musenes opbygning af rede indendørs betyde skader på elinstallationer, og kan i enkelte tilfælde betyde kortslutninger og brande.
Dertil kan forurening af fødevarer med ekskrementer samt urin indebære en vis smittefare for mennesker.

 

Forebyggelse og bekæmpelse

Et godt tip er som altid at sikre bygningerne, sådan at musene ikke kan komme ind i husene eller lignende. Dog kan selv de mest solide huse have svage punkter, som musene hurtigt udnytter til egen fordel.

Det er dog en god ide at sørge for at kældervinduer er lukket, samt sikre at alle ruderne er intakte, da musene ikke er dumme, og vil udnytte alle tænkelige indgange som fx via en til dels smadret rude. Dertil er smart at sikre at alle ventilationsåbninger er forsynet med finmasket galvaniseret trådvæv.

Ligeledes bør man være opmærksom på at alle rørgennemføringer er lukket, samt at dørene kan lukkes helt og at der ikke bevoksning opad bygningen ydre mure og vægge.

Nem adgang til mad og føde gør at musene trives og heraf kan formere sig i deres reder i husene. Derfor er et godt tip, at alle madvarer opbevares i enten køleskabe eller lukkede beholdere, som musen ikke kan gnave sig igennem. Derfor frådes plastik. Brug i stedet metal- eller beholdere af glas. Vær desuden opmærksom på dit affald ikke er let tilgængeligt for musene. Dette gælder særligt omkring sommerhusområder samt områder der tidligere har været plaget af mus.

HUSK at se og følg vores YOUTUBE kanal HER.

0
    0
    Kurv
    Din kurv er tomTilbage til shop